Bryza 4w1 do Koloru Proszek do Prania 90pr 5,85kg

39,99

Opis

Bryza Color Proszek do prania kolorowych tkanin 5,85 kgBryza nadaje Twojemu praniu czystość, którą nie tylko zobaczysz, ale i poczujesz. Nowa Bryza 4w1 to proszek stworzony specjalnie do kolorowych ubrań, oferujący unikalne połączenie czterech korzyści:- dogłębną czystość,- skuteczność w 30°C,- ochrona koloru,- ekstra świeżość- wystarcza na 90 prańOstrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:Bryza Expert Powder 4w1 Proszek do prania tkanin kolorowych. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem, Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.Składniki:5%-15%: zeolity; <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie tlenu, enzymy, polikarboksylany, kompozycja zapachowa.Kraj pochodzenia: Polska

konsola mebel, typ 62, york szkic, tkanina gusto, meblościanka dąb sonoma, pojemnik na odpady do kuchni

yyyyy